Firma Wis powsta?a w 1998 roku w oferuje kompleksowe us?ugi dekarskie :

 - pokrycia papa termozgrzewaln? o batrdzo wysokiej
   wytrzyma?osci bez dodatkowej konserwacji
 - pokrywanie dachˇwk?
 - obrˇbki blacharksie dachˇw i kominˇw
 - rynny (plastikowe, metalowe)
 - krycie gontem
 - murowanie kominˇw
 - docieplanie stropodachˇw (styropianem, we?n?)
 - monta? blachodachˇwki (nowo?? !!!)
 - utylizacja eternitu (z uprawnieniami)

 

Drabina obrotowa


 

Zwy?ka

W ofercie proponujemy Pa?stwu wykonywanie powy?szych us?ug przy wykorzystaniu zwy?ki. Wysoko?? maksymalna pracy to 13 m. mo?liwo?? obrotu o 360 stopni, praca na posesji lub poza terenem, wielko?? urz?dzenia pozwala na wprowadzenie nawet przez w?sk? bram? lub bramk? wej?ciow?. (istnieje mozliwo?? wynaj?cia urz?dzenia w przypadku wykonywania innych prac nie zwi?zanych z us?ug?). Prace remontowo - budowlane (docieplanie stropodachˇw oraz inne prace dachdekarskie wykonujemy przy u?yciu profesjonalnego sprz?tu.

 

Dyplom Mistrzowski 

Za?wiadczenie strona 1

Za?wiadczenie strona 2

 

Dojazd do klienta oraz wycena gratis !!!